AFDS.ZW : 0% | ASUN.ZW : 0.48% | ARTD.ZW : 0% | ARIS.ZW : 2.55% | AXIA.ZW : -0.1% | BIND.ZW : 0% | BAT.ZW : 0% | CAFCA.ZW : 0% | EHZL.ZW : -0.07% | CBZ.ZW : -0.33% | DZL.ZW : 0% | DLTA.ZW : -11.43% | ECO.ZW : -5.92% | EDGR.ZW : 0% | FBC.ZW : -0.62% | FIDL.ZW : 0% | FCA.ZW : -2.33% | FML.ZW : -2.24% | FMP.ZW : -0.93% | GBH.ZW : 0% | GBZW.ZW : 0% | HIPO.ZW : -10% | INN.ZW : -0.17% | LACZ.ZW : 0% | MASH.ZW : 0% | MSHL.ZW : 0% | BFCA.ZW : 0% | MEIK.ZW : -9.08% | NPKZ.ZW : -5.26% | NTFD.ZW : -15% | NTS.ZW : 0% | NMB.ZW : 5.26% | OKZ.ZW : -0.97% | PROL.ZW : 3.69% | RTG.ZW : -2.12% | RIOZ.ZW : 0% | SEED.ZW : -11.11% | SIM.ZW : 0.05% | SACL.ZW : -1.71% | TRUW.ZW : 0% | TSL.ZW : 0% | TURN.ZW : 0% | UNIF.ZW : 0% | WILD.ZW : 0% | ZBFH.ZW : -9.09% | ZECO.ZW : 0% | ZIMP.ZW : 0% | ZIMW.ZW : 0% | ZIMR.ZW : -7.6% | OMTT.ZW : -0.66% | CFI.ZW : 0% | BFCB.ZW : 0% | MCMS.ZW : -0.65% | TANG.ZW : -0.5% | DMCS.ZW : -0.02% | MIZ.ZW : -0.67% | CSAG.ZW : 0% |

Regulatory

We are licensed as a Securities Dealing Company in terms of the Securities and Exchange Act [Chapter24:25] and a member of  the Zimbabwe Stock Exchange and FinSec.