AFDS.ZW : 0% | ASUN.ZW : 6.35% | ARTD.ZW : 5.29% | ARIS.ZW : -0.66% | AXIA.ZW : 1.03% | BIND.ZW : 0% | BAT.ZW : 0% | CAFCA.ZW : 0% | EHZL.ZW : 0.82% | CBZ.ZW : 0.62% | DZL.ZW : 14.97% | DLTA.ZW : 0.26% | ECO.ZW : 0.5% | EDGR.ZW : 0% | FBC.ZW : 0% | FIDL.ZW : 0% | FCA.ZW : 0.76% | FML.ZW : 0% | FMP.ZW : 3.36% | GBH.ZW : -2.87% | GBZW.ZW : 9.75% | HIPO.ZW : 15% | INN.ZW : 4.48% | LACZ.ZW : 0% | MASH.ZW : 0.12% | MSHL.ZW : 0% | BFCA.ZW : 0% | MEIK.ZW : 0.7% | NPKZ.ZW : 0% | NTFD.ZW : 0% | NTS.ZW : 0% | NMB.ZW : -10.51% | OKZ.ZW : 5.4% | PROL.ZW : 14% | RTG.ZW : 0% | RIOZ.ZW : 0% | SEED.ZW : 14.98% | SIM.ZW : -0.24% | SACL.ZW : -0.23% | TRUW.ZW : 0% | TSL.ZW : -1.57% | TURN.ZW : 0% | UNIF.ZW : 0% | WILD.ZW : 0% | ZBFH.ZW : 0% | ZECO.ZW : 0% | ZIMP.ZW : 0% | ZIMW.ZW : -0.06% | ZIMR.ZW : -0.73% | OMTT.ZW : 5.18% | CFI.ZW : 0% | BFCB.ZW : 0% | MCMS.ZW : 0% | TANG.ZW : 0.07% | DMCS.ZW : -0.47% | MIZ.ZW : -0.3% | CSAG.ZW : 0% | TIG.ZW : 80.79% |

Regulatory

We are licensed as a Securities Dealing Company in terms of the Securities and Exchange Act [Chapter24:25] and a member of  the Zimbabwe Stock Exchange and FinSec.